Význam slovSlovníkAvýznam slova ablegace

ablegace

vypovězení,vyobcování

www.vyznam-slov.cz