Význam slovSlovníkAvýznam slova ablaut

ablaut

střídání samohlásek v kmeni slova, alternace

www.vyznam-slov.cz