Význam slovSlovníkAvýznam slova ablaktace

ablaktace

odstavení mláděte;způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonale nesroste, odkájení

www.vyznam-slov.cz