Význam slovSlovníkAvýznam slova abjudikace

abjudikace

zamítnutí žaloby soudem; soudní rozhodnutí

www.vyznam-slov.cz