Význam slovSlovníkAvýznam slova abiturient

abiturient

absolvent školy nebo student v období krátce před závěrečnou zkouškou a po ní

www.vyznam-slov.cz