Význam slovSlovníkAvýznam slova abionóza, abionosa

abionóza, abionosa

vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy

www.vyznam-slov.cz