Význam slovSlovníkAvýznam slova abaxiální

abaxiální

odvrácený od osy, stonku

www.vyznam-slov.cz