Význam slovSlovníkAvýznam slova abaton

abaton

část chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným

www.vyznam-slov.cz