Význam slovSlovníkAvýznam slova ab intestato

ab intestato

bez závěti

www.vyznam-slov.cz