Význam slovSlovníkAvýznam slova à

à

po, za (po x kusech, za y korun)

www.vyznam-slov.cz