Význam slovSlovníkAvýznam slova à propos

à propos

při té příležitosti, mimochodem, abych nezapomněl

www.vyznam-slov.cz