Význam slovSlovníkAvýznam slova a priori

a priori

předem, dřív než došlo k ověření něčeho, často zaujatě, s předsudkem;ve filozofii poznání získané před smyslovou zkušeností

www.vyznam-slov.cz