Význam slovSlovníkAvýznam slova a posteriori

a posteriori

pozdější, později, ze zkušenosti

www.vyznam-slov.cz