Význam slovSlovníkAvýznam slova a. m.

a. m.

ante meridiem

www.vyznam-slov.cz