Význam slovSlovníkAvýznam slova à la

à la

na způsob

www.vyznam-slov.cz