Význam slovSlovníkAvýznam slova à la carte [ala kart]

à la carte [ala kart]

podle jídelního lístku

www.vyznam-slov.cz