Význam slovSlovníkAvýznam slova à fond perdu

à fond perdu

na účet ztrát, odepsaná pohledávka

www.vyznam-slov.cz