Význam slovSlovníkAvýznam slova a dato [á dató]

a dato [á dató]

ode dne vystavení, ode dne vydání

www.vyznam-slov.cz