Význam slovSlovníkAvýznam slova a. Chr. (n.)

a. Chr. (n.)

ante Christum (natum)

www.vyznam-slov.cz