Význam slovSlovníkAvýznam slova a capella [a kapela]

a capella [a kapela]

vokální skladba bez instrumentálního doprovodu

www.vyznam-slov.cz