Význam slovSlovníkAvýznam slova a-, an-

a-, an-

předpona záporu, ne-; neexistence něčeho

www.vyznam-slov.cz